Рубрика: Նախագիծ, Տեսանյութեր, Դաստիարակի օրագիր

Մեր քայլը

Ապրիլի 23_ին տիար Բլեյանի, Նառա Նիկողոսյանի, Կարինե Մացակյանը և մի խումբ դաստիարակների առաջնորդությամբ խաղաղ մեր քայլը արեցինք Արևելյան լանջերին։
Պետք է ստեղծենք կանաչ պատ, փակ լողավազան, հեծանվաուղղին գծելու…

Արևելյան դպրոցի դաստիարակները անմիջապես անցան գործի և ապրիլի 25_ին, ժամը՝11։00_ին տիկին Շողիկի, սաների և մի խումբ ծնողների հետ կսկսեն կանաչ պատ նախագիծը։