Рубрика: Նախագիծ, Փոքրիկ բնագետիկները, Բլբլավարժություններ

Խմորային մատնահամրանք

Վարժության նպատակն է` զարգացնել մանր մոտորիկան, ինչպես նաև 5-ի սահմանում մատների օգնությամբ համրանք:Վարժության միջոցով ձեռքի մատների շարժունակությունն ու ճկունությունն է ապահովում, որի զարգացումն անմիջականորեն կապված է խոսքային կենտրոնի ակտիվացման հետ:               Հատուկ մանկավարժ՝ Աննա Օհանյան

Рубрика: Բլբլավարժություններ

Բնաձայնություն

Նպատակն է` ճանաչել և վերարտադրել բնության, կենդանիների ձայները: Հատկապես արդյունավետ է նախակրթարանի և կրտսեր տարիքի սովորողների համար: Ակտիվացնում է բանավոր խոսքը, բառապաշարը և արթնացնում է դրական հույզեր:

Հատուկ մանկավարժ՝Աննա Օհանյան

Рубрика: Բլբլավարժություններ

Բլբլավարժություն #2

Այս խաղի նպատակն է տարբերակել «զ »և «ժ» հնչյունները, քանի որ դրանք հաճախ են փոխարինվում, ուստի կարևոր է, որ երեխան իմանա այդ երկու հնչյունների արտասանման տարբերություններն ու առանձնահատկությունները:Հետո համեմատում ենք ս, շ և զ ժ հնչյունները, որոնք նույն հնչյունախմբին են պատկանում , սակայն ունեն աարտասանական առանձնահատկություններ:

Հատուկ մանկավարժ՝Աննա Օհանյան