Рубрика: Ուսումնական պլան

Ուսումնական պլան

2012-2013 ուստարի

Նախադպրոցական կրթություն

Ուսումնական պլան

 Գործունեություն Շաբաթական ժամաքանակ
2-3 տարեկանների խումբ 3-4 տարեկանների խումբ
Առավոտյան ծես 2 2
Խոսքի զարգացում, թատրոն 8 8
Բնագիտական գործունեություն 1 2
Մաթեմատիկական հասկացությունների ձևավորում 1 2
Երաժշտություն 2 2
Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա 2 2
Մարմնակրթություն 2 2
Ազատգ ործունեություն, խաղեր 6 4
Քուն 8 8
Սնունդ 8 8
Ընդամենը  40 40

Ուսումնական պլանի պարզաբանումներ  Читать далее «Ուսումնական պլան»

Реклама